Bavit se přišli asi všichni obyvatelé města včetně blízkého okolí ..