Cesta domů po třech dnech. Copak, Libore? Těšíš se už domů, co?