Irenka s Bohuškem obdivně koukají na své milé kolegy a pobrukují si známé melodie