Jiří, pořád slyším tu větu: "Ještě nebylo tak zle, abych musel vodu pít..."