Martin a Josef to nevydrželi a prostě si museli zatančit ..