Není lásky opravdovější nad lásku k potravě ... G. B. Shaw