Vodička studená, ale my neměli čas si nožky zchladit